แดดดี้แบร์ http://daddybear.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=28-01-2007&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=28-01-2007&group=11&gblog=4 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมโดนเขาบังคับให้เล่าความลับครับ (ภาคอีโรติค)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=28-01-2007&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=28-01-2007&group=11&gblog=4 Sun, 28 Jan 2007 22:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=30-01-2007&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=30-01-2007&group=11&gblog=3 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้องด้วยโดน TAG ตอน แก้วตาขาซิ่ง (อันนี้ไม่ X)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=30-01-2007&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=30-01-2007&group=11&gblog=3 Tue, 30 Jan 2007 13:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-01-2007&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-01-2007&group=11&gblog=2 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[โดน!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-01-2007&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-01-2007&group=11&gblog=2 Mon, 22 Jan 2007 0:10:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=26-01-2007&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=26-01-2007&group=11&gblog=1 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำมายทึ้งทำกับช้านด้ายยยยยยย <<< วิบัติตามเสียง Phonetic ครับ ขออภัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=26-01-2007&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=26-01-2007&group=11&gblog=1 Fri, 26 Jan 2007 16:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=29-10-2005&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=29-10-2005&group=8&gblog=6 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิ้งไม่ลง (คอมเมนต์ของเพื่อนๆ) 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=29-10-2005&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=29-10-2005&group=8&gblog=6 Sat, 29 Oct 2005 21:42:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=06-12-2005&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=06-12-2005&group=8&gblog=5 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นเขมรก็ไล่ควายไปสิ มาไล่ตูทำไม....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=06-12-2005&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=06-12-2005&group=8&gblog=5 Tue, 06 Dec 2005 17:41:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=17-10-2005&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=17-10-2005&group=8&gblog=4 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิ้งไม่ลง 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=17-10-2005&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=17-10-2005&group=8&gblog=4 Mon, 17 Oct 2005 21:46:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=15-10-2005&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=15-10-2005&group=8&gblog=3 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาพที่ทำงานหลังโดนเผา...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=15-10-2005&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=15-10-2005&group=8&gblog=3 Sat, 15 Oct 2005 1:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-10-2005&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-10-2005&group=8&gblog=2 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิ้งไม่ลง 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-10-2005&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-10-2005&group=8&gblog=2 Sat, 22 Oct 2005 21:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-10-2005&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-10-2005&group=8&gblog=1 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิ้งไม่ลง 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-10-2005&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=22-10-2005&group=8&gblog=1 Sat, 22 Oct 2005 21:45:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=11-10-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=11-10-2006&group=5&gblog=2 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้วครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=11-10-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=11-10-2006&group=5&gblog=2 Wed, 11 Oct 2006 22:02:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=5&gblog=1 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องเป็น "หมี"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=5&gblog=1 Thu, 13 Oct 2005 0:43:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=1&gblog=2 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องสั้นรักซึ้งตราตรึงใจ 1 นิตยากับสะมะนึกะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=1&gblog=2 Thu, 13 Oct 2005 10:43:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=1&gblog=1 http://daddybear.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องสั้นรักซึ้งตราตรึงใจ 2 วันชาติกับคริสต์มาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daddybear&month=13-10-2005&group=1&gblog=1 Thu, 13 Oct 2005 10:44:47 +0700